Geschiedenis van EHBO vereniging Esperto Waalwijk

EHBO vereniging Esperto Waalwijk is opgericht op 9 april 1951 en is tevens de oudste van Waalwijk. De vereniging werd opgericht door het Bondsbestuur (Dhr. Weber) en bij de oprichting gaven 103 mensen zich op als lid.

In 2001 is de vereniging overgestapt van de Nationale Bond voor EHBO naar de Vereniging EHBO Noord-Brabant.

Het aan tredende bestuur bestond uit Dhr. J. Sperber (voorzitter), W. Pullens (vice-voorzitter), Mej. Th. de Bont (secretaresse), Mej. G. de Ronde (penningmeester), Dhr. J. van Loon (verbandmeester en 1e commissaris) en pastoor Ras (geestelijk adviseur). De artsen Dr. Langemeijer Jr en Dr. Lenglet verzorgden de EHBO lessen.

Als oefenlocatie werd gekozen voor de St. Petrusschool.

Het voorzitterschap van de vereniging werd achtereenvolgens bekleed door;

Dhr. J. Sperber 1951 – 1966

Dhr. F. Nieuwenhuizen 1966 – 1974

Dhr. H. Sleenhoff 1974 – 1987

Dhr. C. van den Heuvel 1987 – 2003

Dhr. B. van Baayen 2003 – 2009

Dhr. A. J. A. Hamers 2009 – 2013

Dhr. M. C. Landwaart 2013 – heden

Al heel snel werd mej. de Bont opgevolgd door Dhr. W. Ketelaars (thans erelid) als secretaris.

Wim Ketelaars is het enige nog in leven zijnde lid, dat vanaf de oprichting lid van onze vereniging is.

Noemenswaardig is ook het feit, dat ons erelid Dhr. J. van Bokhoven al gediplomeerd EHBO-er was (vanaf 6 april 1946), voordat onze vereniging werd opgericht.

In 1953 werd aan de vereniging een oorkonde uitgereikt i.v.m. de hulpverlening tijdens de watersnoodramp.

In de zestiger jaren werden steeds meer verbandposten ingericht. Dit kon ook een privéadres zijn.

Vanaf de tachtiger jaren zijn kaderinstructeurs grotendeels de lessen gaan verzorgen in plaats van een arts.

In de herhalingslessen worden nu regelmatig gastsprekers uitgenodigd om over specifieke onderwerpen te spreken zoals bijvoorbeeld brandwonden, epilepsie, drank en drugs en suikerziekte om zo te blijven aansluiten op actuele zaken uit de praktijk.

Inmiddels zijn er al een paar verenigingsjubilea gehouden te weten;

Het 25-jarig bestaan (1976)

Tijdens het 40-jarig jubileum in 1991 is vanuit het actiecomité een baby-reanimatiepop geschonken.

Bij het 50-jarig jubileum in 2001 is door de Rabobank de vereniging ƒ 5.000,= geschonken voor de aanschaf van een nieuwe oefenpop.

Op het 60-jarig jubileum in 2011 is ons door het bestuur van de Vereniging EHBO Noord Brabant de Dr. M. P. A. M. de Grood-legpenning in brons toegekend.