ESPERTO;

(Italiaans)

- 1 zn; de vakman, de expert

- 2 bn; ervaren, bekwaam, vakkundig

 

Sponsors van Esperto:

Vrienden van Esperto:

Partners van Esperto:

Info

E-mailadres: info@esperto.nl?cc=secretaris@esperto.nl
ANBI

Welkom bij EHBO vereniging Esperto Waalwijk.

Hier vindt u het laatste nieuws uit onze vereniging.

 

 

Nieuwspagina

[22-02-2017]

EHBO vereniging Esperto Waalwijk organiseert weer een basiscursus EHBO

Klik hier voor meer informatie

 

[06-10-2016]

Instructeurs.

Na het afscheid afgelopen april van Bert van Hoorn als instructeur, zijn nieuwe instructeurs binnen Esperto aan de slag gegaan. We hebben Ad Timmermans binnen de vereniging weten te halen. Ad heeft op 19 september de seizoensopening verzorgd.

Martijn Landwaart heeft (zoals aangegeven op de jaarvergadering in april) de instructeursopleiding gevolgd en is inmiddels geslaagd voor het instructeursexamen. Daarmee heeft Esperto nu twee instructeurs Eerste Hulp tot haar beschikking.  Martijn heeft op 3 oktober zijn eerste les gegeven.

Ook Frans Slaats blijft als instructeur Reanimatie (BLS-AED) bij de vereniging actief.

 

[06-10-2016]

Overgang 27e druk het Oranje Kruis Boekje, Competentie EHBO.

Afgelopen 1 april 2016 heeft het Oranje Kruis de 27e druk van het Oranje Kruis Boekje geïntroduceerd. In het nieuwe seizoen 2016-2017 wordt door Esperto hierop aangesloten. Vanaf 1 september 2016 kan worden gekozen voor examens volgens de 27e druk. Na 1 januari 2017 wordt dit verplicht.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de module EHBO aan Kinderen (EHaK) voorheen als losse module aantekening op het diploma werd. In de 27e druk is EHaK als standaard onderdeel opgenomen in het diploma Eerste Hulp. Per 1 januari 2019 verdwijnt de losse aantekening ook van het diploma. Om het diploma Eerste Hulp ook na 1 januari 2019 geldig te houden, moet iedereen met een diploma Eerste Hulp moet voor die tijd de aantekening EHaK behalen. Voor leden van Esperto wordt dit onderdeel in het lesprogramma opgenomen. Zonder deze aantekening vervalt het diploma Eerste Hulp en wordt een certificaat verstrekt. (Het certificaat EHaK blijft wel bestaan voor diegenen die alleen EHBO aan Kinderen willen behalen.)

 

De eerste lessen van seizoen 2016-2017 staan in het teken van de verschillen tussen de 26e en de 27e druk van het Oranje Kruis Boekje. Het is de bedoeling om alle wijzigingen voor het eind van 2016 te hebben behandeld. Om het diploma geldig te houden moet u minimaal eens per 2 jaar alle competenties volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis behalen. Alleen aanwezigheid tijdens de lessen volstaat niet meer. De competentie wordt vanaf september 2016 ook in de lessen getoetst bijgehouden in een persoonlijk ledendossier. Uw behaalde en nog niet behaalde competenties zijn elke lesavond in te zien bij de ledenadministratie.

 

Gevolg van de toetsing op competenties, is dat de inhoud van alle lessen dit seizoen ook weer vooraf kenbaar worden gemaakt. In beginsel wordt geprobeerd alle lessen (competentieonderdelen)  ieder jaar, twee maal te geven. Bestuur en instructeurs zijn druk bezig om hierin een werkbaar systeem te ontwikkelen.

 

[25-01-2016]

Examen EHBO cursus.

Dit jaar hebben weer eens een opleiding EHBO kunnen organiseren. Ondanks dat enkele ingeschreven kandidaten niet zijn komen opdagen, hebben we samen met twee kandidaten van KNV EHBO Heusden toch de cursus kunnen vullen. Na een gedegen opleiding door instructrice Erika Jansen en onze Lotussen, hebben de vijf kandidaten op 25 januari j.l. het examen Eerste Hulp afgelegd. Ook een kandidaat van de vereniging uit Sprundel, die het examen daar niet kon deelnemen deed mee.

 

Wij feliciteren Kaatje, Daniek, Marjolein, Cindy, Astrid en Peter met hun behaalde diploma.

Ook Robin heeft de competentietoets goed voldracht en is weer in het bezit van een geldig Diploma.

 

[13-06-2015]

EHBO cursus.Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij vanaf 5 oktober 2015 weer een cursus EHBO.

Klik hier voor meer informatie en aanmeldingen.

 

Bent u geïnteresseerd  en vraagt u zich af of een EHBO cursus iets voor u is, kom dan eens kijken op één van onze oefenavonden. Dit is gratis en vrijblijvend.

Data en locatie vind u hier.

 

[13-06-2015]

Verrassingsles 22 juni 2015

In navolging extra herhalingsles van 18 mei , wordt er ook op 22 juni een extra les georganiseerd.  De inhoud... dat is nog even een verrassing.

Deze les telt ook mee als herhalingsles.

 

[16-03-2015]

Gastles Agressie tegen Hulpverleners

In navolging van de gastles over First Responders, heeft Jan de Groen op 16 maart een gastles Agressie tegen Hulpverleners verzorgd.

In deze les, werd o.a. in gegaan op de eigen beleving van gebeurtenissen en hoe anderen dat zouden kunnen beleven.

Er werden er werden tips en trucs gegeven en ook oefeningen gedaan om je eigen houding en gedrag aan te passen aan de situatie om zo agressie bij slachtoffers of omstanders te verminderen.

Deze les is speciaal georganiseerd voor leden die regelmatig op grotere evenementen lopen en met agressie in aanraking (kunnen) komen.

 

Heeft u ook een idee voor een (gast)les over een specifiek onderwerp, geef dat dan door aan het bestuur. Dan kunnen we samen bekijken of hieraan invulling kan worden gegeven.

 

[10-01-2015]

Nieuwjaarsgroet

Via deze weg wensen wij iedereen een mooi, gezond en hulpvaardig 2015 toe.

Vanaf maandag 19 januari zien we alle leden graag weer op de herhalingslessen bij RWB.

Kijk ook eens bij de evenementen. We hebben al weer veel contacten gelegd en ook al enkele evenementen binnen.

Lijkt het u leuk om ook eens te lopen, of organiseert u zelf een evenement waar EHBO nodig is, neem dan contact op met de coördinator evenementen, Loes van Lieshout. Zij is bereikbaar op 06 - 460 510 60 of hulpverlening@esperto.nl

 

[07-11-2014]

Speciale gastdocent 10 november 2014.

Op maandag 10 november a.s. zal de herhalingsles worden verzorgd door een gastdocent die ons meer zal vertellen over de werkwijze van First Responders en Ambulance personeel. Aan de hand van de hulpmiddelen die deze hulpverleners gebruiken, zal worden geleerd hoe we als EHBO-ers op evenementen beter op deze hulpdiensten kunnen aansluiten.

Deze les is bijzonder leerzaam voor EHBO-ers die (vaak) op (motorsport)evenementen lopen waar ernstiger letsels voorkomen of regelmatig een ambulance moet worden ingeschakeld.

 

[07-11-2014]

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne.

Dinsdag 4 november was de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne.

EHBO ver. Esperto Waalwijk heeft 58 stemmen gekregen en daarmee een bijdrage van € 259,41 aan de clubkas gekregen. Voor de hele uitslag, klik hier.

Wij bedanken Rabobank de Langstraat voor deze bijdrage.

 

[18-12-2013]

Wetenswaardigheden uit de oude doos.

Bij het opschonen van oude EHBO administratie kwamen wij een oud artikel tegen over de richtlijnen van het reanimeren uit 1944. Klik hier voor het volledige artikel.

 

[04-11-2013]

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

De belastingdienst heeft EHBO vereniging Esperto Waalwijk aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekend dat er voor donateurs en sponsoren belastingtechnische voordelen kunnen  zijn als zij ons willen ondersteunen. Meer informatie vindt u onder de link ANBI.