Aanvraagformulier evenementen

Algemene documenten / Evenementen

1211 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
Download dit formulier om hulpverlening op uw evenement aan te vragen.

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. Aanvraag formulier hulpverlening bij evenementen. Gegevens aanvrager Naam organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon Adres aanvrager /organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer aanvrager/ organisatie Factuuradres E - Mail adres aanvrager Postcode en plaats Gegevens evenement Omschrijving of naam van evenement Doel van de hulpverlening Aantal deelnemers Aantal bezoekers Adres of locatie Postcode en plaats Contactpersoon tijdens evenement Datum evenement Begin - en eindtijd van evenement Van : uur tot : uur Bijzonderheden Gegevens Locatie Evenement Evenement vindt plaats Binnen / buiten / beide * EHBO ruimte aanwezig? (of een ruimte welke hiervoor kan worden ingericht) Ja / nee * Stromend water aanwezig? Ja / nee * Elektriciteit aanwezig? Ja / nee * Risico - elementen aanwezig? Ja / nee * Toelichting * (doorhalen wat niet van toepassing is) Vergoeding Evenement Aanvrager/contractant verklaart kennis te hebben genomen van de “voorwaarden aanvraag hulpverlening evenementen” (z.o.z.) O pmerkingen Datum: Plaats: Naam / h andtekening aanvrager/contractant: Handtekening EHBO ver. Esperto Waalwijk Deze aanvraag opsturen naar : EHBO ver . ESPERTO Waalwijk t.a.v. Coördinator Hulpverlening p/a Felix Timmermansstraat 10 , 5144 AN Waalwijk tel: 06 – 46051060 email: hulpverlening@esperto.nl

2. Onderwerp : Voorwaarden aanvraag hulpverlening evenementen. LS, 1. De aanvraag dient tenminste één maand v an tevoren te worden ingediend. 2. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, neemt d e coördinator hulpverlening contact met u op voor een inventarisatie van het evenement . Al naar g elang de grootte van het evenement kunt u hierbij zelf aangeven hoeveel inzet u verwacht. De coördinator heeft de eindbeslissing over hoeveel hulpverleners er worden ingezet. Het aantal hulpverleners bestaat minimaal uit één koppel van twee personen. 3. Op ba sis van de door u verstrekte tijden kan een prijsopgave worden gedaan . Eventuele langere inzet tijden wordt (per 15 min) naar rato verrekend. Reiskosten naar evenementen buiten de gemeente Waalwijk worden doorberekend naar gereden kilometers à € 0, 35 per km per auto vanaf het vertrekpunt tot aan de locatie van het evenement / parkeergelegenheid. Er wordt hierbij met niet meer auto’s gereden dan noodzakelijk is . Parkeer - e/o andere gelden worden netto doorbelast. 4. Bij aankomst melden de hulpverleners z ich bij de contactpersoon van de organisatie van het evenement en na afloop melden zij zich hierbij af . 5. De organisator van het evenement draagt zorg voor voldoende catering (koffie/thee/fris, ev. broodjes / maaltijden ) voor de hulpverleners, eventueel d. m.v. het verstrekken van voldoende consumptiebonnen. 6. Bij calamiteiten / incidenten dient ALTIJD, zo snel mogelijk de coördinator hulpverlening hiervan o p de hoogte te worden gebracht. Voor eventueel door u, uw organisatie, of op het evenement zijnde aanwezigen, veroorzaakte schade aan - en/of diefstal van onze middelen en/of privé eigendommen stellen wij u aansprakelijk . 7. Na afloop krijgt de penningmeester opdracht voor de geleverde die nsten een rekening te sturen naar d e organisator van het evenement. Deze factuur dient binnen veertien dagen voldaan te worden. 8. Annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van het evenement. Na he t verlopen van deze termijn zal bij annulering tot 24 uur voor aanvang van het evenement 50% van de oorspronkelijke prijsopgaaf in rekening worden gebracht. Bij annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement binnen 24 uur voor aanvang van het evenement, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering van de aanvraag door aantoonbaar onvoorziene omstandigheden worden de werkelijke gemaakte kosten in rekening gebracht. 9. Tijdens de hulpverlening wordt steeds gebruik gema akt van (eigen) standaard verbandmiddelen, communicatiemiddelen , AED en dienstkleding van de vereniging. Deze middelen zijn inbegrepen in de prijs. Bijzondere omstandigheden en/of artikelen, zoals o.a. service check en vervanging van toebehoren na het gebruik van de AED , niet standaard verbandmiddelen en dergelijke worden u netto doorberekend. Loes van Lieshout Coördinator H ulpverlening Tel. 06 – 46051060 hulpverlening@esperto.nl

Weergaven

 • 1211 Totale weergaven
 • 995 Websiteweergaven
 • 216 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social media delingen
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 5

 • 1 h2829809.nl
 • 1 www.h2829809.nl
 • 8 esperto.nl:8069
 • 2 www.esperto.nl
 • 9 esperto.nl
  Geen presentatie beschikbaar.