ESPERTO;

(Italiaans)

- 1 zn; de vakman, de expert

- 2 bn; ervaren, bekwaam, vakkundig

 

Sponsors van Esperto:

Vrienden van Esperto:

Partners van Esperto:

Info

E-mailadres: info@esperto.nl?cc=secretaris@esperto.nl
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

EHBO vereniging Esperto Waalwijk is aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Meer informatie vindt u op; http://www.belastingdienst.nl/anbi

EHBO vereniging Esperto Waalwijk is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel Brabant

onder nummer 40271507.

Rabobank de Langstraat

Rekeningnummer: NL 97 RABO 0155 8004 85

T.n.v. EHBO vereniging Esperto Waalwijk

 

Alle leden en bestuursleden werken als vrijwilliger. Zij ontvangen geen beloning. Kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van hun taak kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester.

Inkomsten uit evenementen en sponsorgelden worden gebruikt om in onze doelstellingen te voorzien.

EHBO vereniging Esperto Waalwijk heeft geen winstoogmerk.